Integritet


En etisk og profesjonell tilnærming er grunnlaget for å utvikle SPG til et av Skandinavias mest vellykkete eiendomsselskaper.

Lojalitet


Lojalitet og tillit fra investorer, kunder og partnere er avgjørende for langsiktig verdiskaping.

Innovativ


Innovasjon skaper spennende investeringsmuligheter som er en forutsetning for å levere høyere avkastning enn gjennomsnittet i markedet.

Best i klassen


Målsetningen er å være en av de ledende aktørene innenfor våre definerte forretningsområder.

Scandinavian Property Group (SPG), etablert i 2004, er et eiendomsselskap med fokus på det skandinaviske markedet med kontorer både i Stockholm og Oslo. Organisasjonen består av 15 ansatte som til sammen har en lang erfaring og omfattende kompetanse innen eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, prosjektledelse, jus, finansiering og boligutvikling.

SPG har ett stort personlig nettverk, kompetanse og erfaring fra eiendomsbransjen i Skandinavia.

SPG har en målsetning om å være en av de ledende aktørene i det skandinaviske eiendomsmarkedet.

SPG har siden etableringen i 2004 gjennomført eiendomstransaksjoner for over NOK 40 milliarder. Selskapet har under denne tiden levert god risikojustert avkastning.

I dag har selskapet primært fokus på 3 kjerneområder:
 • Bolig

  Bolig

  Utvikling av boliger med høy kvalitet, grønn profil og smarte planløsninger i utvalgte byer i Skandinavia

 • Omsorgsbygg

  Omsorgsbygg

  SPG er en industriell aktør i det Skandinaviske markedet for helse- og omsorgseiendom. SPG utvikler barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og helsesentre i Skandinavia

 • Prosjektutvikling

  Prosjektutvikling

  Prosjektutvikling innenfor kontor og handel i Skandinavia.

Utvikling av boliger med høy kvalitet, grønn profil og smarte planløsninger i utvalgte byer i Skandinavia