Utvikling av utleie enheter fortsetter i Inre Hamn, Karlstad

26 mai 2015

SPG Bostad, del av Scandinavian Property Group, har sedan 2012 fokuserat på att bygga miljövänliga, högkvalitativa hyresrätter i regionstäder. SPG Bostad har idag cirka 1 000 lägenheter under produktion i Karlstad, Örebro, Malmö och Stockholm.

SPG Bostad gjorde 2012 första förvärvet i Inre Hamn i Karlstad. Projektet om 12 500 kvm BTA kommer färdigställas under sommaren 2015, med succesiv inflyttning fram till september.

Den nya etappen, som angränsar till det första projektet är på totalt 21 000 kvm BTA.

– För SPG Bostad är det glädjande att första etappen snart är färdigställd. Av de 167 lägenheterna återstår endast ett fåtal att hyra ut trots att inflyttningen sker fram till september i år. Ett tecken på att vår produkt uppskattas av människor i Karlstad. Den nya etappen har vi för avsikt att påbörja under Q4 2015. Det kommer inte enbart vara hyresrätter utan även innehålla olika typer av servicetjänster. Inre Hamn utvecklas till att bli Karlstads attraktivaste stadsdel. Att vi nu kan fortsätta utvecklingen känns mycket inspirerande. Under hösten har vi som målsättning att påbörja byggnationen av cirka 13 500 kvm BTA och vi räknar med cirka 200 lägenheter, säger Tobias Emanuelsson, Partner i SPG.

Preparat kommer på uppdrag av SPG Bostad vara projektledare. Eversheds har varit juridiska rådgivare åt Köparen och säljare är AB Anders Löfberg.

– Förutom Karlstad sitter vi nu i förhandling om ytterligare tre byggrätter som vi hoppas kunna slutföra innan sommaren. Totalt inklusive Karlstad hoppas vi kunna förvärva detaljplanerad mark om cirka 90 000 kvm BTA under första halvåret, säger Tobias Emanuelsson.