Erverv av Nykvarns Centrum for utvikling av handel, kontor og 300 nye boliger

21 aug 2015

– Förvärvet passar väl in i vår strategi att utveckla miljösmarta projekt i anslutning till starka regionstäder i Sverige. Vi är mycket glada att få utveckla Nykvarns Centrum, beläget endast 27 minuters resa från Stockholms city. Här tar vi ett helhetsgrepp för att sätta Nykvarns centrum på kartan och göra det till en attraktiv handels- och mötesplats. Förutom köpcentrum och vårdcentral kommer vi att utveckla cirka 300 nya bostäder, såväl hyres- som bostadsrätter, säger Tobias Emanuelsson, transaktionschef på SPG.

Den totala volymen uppgår till en byggnadsyta (bruttoarean/BTA) om 36 000 kvadratmeter, varav 25 000 BTA är bostäder, och projektvolymen betingar cirka en miljard kronor.

– I och med förvärvet av Nykvarns Centrum har vi nu cirka 2 000 bostäder under utveckling. Behovet av bostäder är stort i området runt Stockholm och givet det korta avståndet till Stockholm hoppas vi även locka pendlare till Nykvarn, säger Tobias Emanuelsson.

Box Bygg AB, som tillsammans med Sörmlandsporten, tagit fram detaljplanen och varit starkt engagerade i utvecklingen kommer även framgent vara delaktiga i utvecklingen.

– Vi är stolta och glada att SPG har valt oss som samarbetspartner, säger Jonas Bill, VD på Box Bygg AB. Han bekräftar att företaget kommer att rekrytera flera nya medarbetare, underentreprenörer och leverantörer på den lokala marknaden med anledning av utvecklingen av Nykvarns Centrum.

Newproperty har varit rådgivare i transaktionen.