Ny grafisk profil

20 nov 2015

Kjære kunder og samarbeidspartnere

Scandinavian Property Group AS (SPG) feiret sitt 10 års jubileum i fjor, og vi har gjennom de siste månedene utarbeidet en ny grafisk profil og hjemmeside for å gi våre forretningsforbindelser en bedre forståelse for:

1. Hvilke markedssegmenter vi opererer innenfor
2. Beskrivelse av dagens eiendomsportefølje
3. Oppsummering av gjennomførte prosjekter
4. De seneste nyhetene fra selskapet
5. Presentasjon av vårt team i Oslo og Stockholm

SPG har i dag en eiendomsportefølje på ca. 7 MRD NOK under utvikling/forvaltning i Norge, Sverige og Danmark.

Vi har de siste 12 månedene realisert prosjekter for totalt 2 MRD NOK, med en god avkastning for aksjonærene.

Dette er vi stolte av, men dette hadde vært vanskelig uten dyktige samarbeidspartnere, langsiktige og industrielle aksjonærer samt gode bankforbindelser.

I dag har selskapet primært fokus på 3 kjerneområder:

1. Bolig: Utvikling av boliger med høy kvalitet, grønn profil og smarte planløsninger i utvalgte byer i Skandinavia

2. Omsorgsbygg: SPG er en industriell aktør i det Skandinaviske markedet for helse- og omsorgseiendom. SPG utvikler barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og helsesentre i Skandinavia

3. Prosjektutvikling: Prosjektutvikling innenfor kontor og handel i Skandinavia

Gå inn på vår nye hjemmeside: www.spg.no, der vil du finne ytterligere informasjon om SPG samt kontaktinformasjonen til alle våre ansatte.

I 2014 ble SPG Corporate Finance AS skilt ut av SPG og kjøpt av de ansatte, se www.spgcorp.no