SPG kjøper sykehjem på Rykkinn i Bærum Kommune

18 des 2015

SPG sitt industrielle selskap innenfor helse/omsorg, SPG Omsorg, kjøper et moderne sykehjem på Rykkinn, på totalt 6000m2. Eiendommen har en tomt på 90 mål som skal utvikles til seniorboliger, aldersboliger og selveierleiligheter.