SPG förstärker och rekryterar tre nya medarbetare

7 okt 2016

SPG startade under 2012 en satsning på att utveckla bostäder i tillväxtområden i Sverige och Norge. SPG har idag cirka 3 000 hyresrätter och bostadsrätter under projektering och produktion i Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Karlstad, Örebro, Nykvarn, Malmö, Bærum, Sandnes, Jessheim och Oslo. Målsättningen är att fortsätta investera i nya bostadsprojekt och växa ytterligare i segmentet.

För att kunna fortsätta leverera högkvalitativa projekt samt öka befintlig projektportfölj har tre nya medarbetare rekryterats till Stockholms- och Oslo kontoret. Till Stockholmskontoret har Ida Sylvan samt Jonas Nolin rekryterats och i Oslo, Simen Gunnerud, för att förstärka investment & asset management-teamet.

Ida är nyutexaminerad civilingenjör från KTH med inriktning samhällsbyggnad och har även erfarenhet från både Svenska Hyreshus samt Humlegården Fastigheter.

Jonas är utbildad vid Lunds universitet och har en magisterexamen inom finans, han kommer närmast från Hemsö där han varit finans
analytiker.

Simen är utbildad vid Norges Handelshögskola och har en master inom ekonomi och kommer närmast från BDO Revision. Samtliga har tillträtt sina tjänster under september månad.