SPG selger sykehus i København til Vectura Fastigheter, (datterselskap av Investor)

13 okt 2016

SPG kjøpte i 2012 det største private sykehuset i Danmark, Hamlet Privathospital, fra de danske pensjonsselskapene Danica og PFA.

Aleris har i ettertid kjøpt driften av sykehuset, og i dag er sykehuset i København selve «hjertet» i Aleris sin danske virksomhet. Sykehuset er på ca. 10.000 m2 og har over 40 ulike medisinske avdelinger.

Aleris er eid av det svenske investeringsselskapet Investor, som ble etablert av Wallenberg familien tilbake i 1916.

”Aleris er en viktig samarbeidspartner for SPG i det skandinaviske helse og omsorgsmarkedet ,” uttaler daglig leder Knut Holte i SPG, ”men på bakgrunn av sterk vekst i det danske markedet ønsker Aleris en utvidelse av det eksisterende sykehuset”.

”Vi fikk et attraktivt bud fra Vectura Fastigheter”, fortsetter Holte, «og på bakgrunn av vårt gode samarbeid med Aleris har vi valgt å selge sykehuset uten noen strukturert salgsprosess i markedet.»

Vectura Fastigheter vil i egen regi gjennomføre utvidelsen av sykehuset, som ligger i Søborg, ca. 8 km utenfor København sentrum

«Vi har fortsatt over 20 bygg i Skandinavia med Aleris som hovedleietaker, sier Knut Holte, »og vi ønsker å gjennomføre flere eiendomsprosjekter med Aleris i fremtiden.»

Scandinavian Property Group AS (SPG) ble etablert i 2004, og er et eiendomsselskap med fokus på det Skandinaviske eiendomsmarkedet.
Selskapet har 15 ansatte fordelt på sine kontorer i Oslo og Stockholm.
SPG arbeider innenfor tre industrielle vertikaler i eiendomsmarkedet, helse/omsorgsbygg, boligutvikling og prosjektutvikling innenfor kontor og handel.
SPG har siden etableringen i 2004 gjennomført eiendomstransaksjoner for over 50 MRD NOK, og har i dag en eiendomsportefølje på ca. 10 MRD NOK under forvaltning/utvikling.