SPG selger Olav Vs gate 11 i Stavanger sentrum

7 nov 2016

SPG kjøpte i 2011, Olav Vs gate 11 i Stavanger sentrum.
Det har de siste årene blitt gjennomført en rehabilitering av bygget med nye vinduer/fasade, samt opppgradering av tekniske anlegg.

Eiendommen er på ca. 3300 m2, og er fullt utleid til Nordea Bank, Norsk Medisinaldepot, Memira og Forusakutten.

Det er nå besluttet at eiendommen blir solgt til Havnegården Holding AS, med overtakelse per 1.november 2016.

”Investeringen har gitt aksjonærene en god avkastning i eierperioden” uttaler daglig leder Knut Holte i SPG,” og Havnegården Holding AS med deres lokale tilstedeværelse, blir en god eier og forvalter av eiendommen i fremtiden.”

Sverdrup Rådgivning AS har vært selgers rådgiver i transaksjonen.