SPG kjøper ferdig regulert tomt for utvikling av eldreboliger i Sandefjord sentrum

20 des 2016

SPG kjøper gjennom sitt datterselskap SPG Omsorg, selskapet Møllersgate AS. Møllersgate AS eier flere eiendommer i et kvartal sentralt beliggende i Sandefjord sentrum.

Eiendommen er ferdig regulert med et boligutviklingspotensial på ca. 5 000 BRA. Eiendommen er i dag utleid til flere mindre lokale industribedrifter. Planen er at eiendommene etter hvert skal rives og at det skal oppføres et eller flere leilighetsbygg på eiendommen. I tillegg skal det bygges garasjeanlegg i kjeller.

SPG sitter nå i diskusjoner med både private og kommunale leietakere til de planlagte eldreboligene.

«Dette er et spennende kjøp for vår eiendomssatsning innen helse og omsorgsmarkedet, sier daglig leder Knut Holte i SPG «Vi opplever en stor etterspørsel etter eldreboliger i de største byene i både Norge og Sverige».  «Vi søker derfor etter sentrale tomter, med kort avstand til kollektiv transport, butikker og andre service tjenester. Tomten i Møllersgate møter alle våre investeringskriterier, og vi ser frem til å utvikle et eldrebolig konsept i Sandefjord sentrum.»

SPG Omsorg har arbeidet dedikert innen denne sektoren siden 2010, og har idag en portefølje på 52 eiendommer i Skandinavia. Porteføljen inkluderer sykehus, sykehjem, omsorgsboliger og barnehager. Eiendommene har leiekontrakter med solide private aktører samt kommunale/statlige aktører.