SPG kjøper to spesialistsykehus

26 apr 2017

SPG kjøper gjennom sitt datterselskap SPG Omsorgsbygg to spesialistsykehus beliggende på Gjøvik og Jeløya utenfor Moss.

Både Steffensrud Rehabiliteringssenter på Gjøvik og Jeløya kurbad, er godt egnet til sitt formål som rehabiliteringssykehus for pasienter innen brukergruppene kreft, hjerneslag, amputasjoner, skjelettplager samt hjerte – og karsykdommer.

Eiendommene har et samlet areal på ca. 12.000 m2 og det er inngått 20 års leiekontrakter med Unicare AS.

”Dette er et strategisk viktig kjøp for vår eiendomssatsning innen helse og omsorgsmarkedet”, sier daglig leder Knut Holte i SPG, ” kjøpet av disse eiendommene  forsterker vår posisjon og er et godt tilskudd i porteføljen.”

SPG Omsorgsbygg har arbeidet dedikert innen denne sektoren siden 2010, og har idag en portefølje på 55 eiendommer i Skandinavia. Porteføljen inkluderer sykehus, sykehjem, omsorgsboliger og barnehager. Eiendommene har leiekontrakter med solide private operatører samt kommunale/statlige foretak.