SPG og Bakke AS kjøper attraktiv tomt på Skårer Syd, Lørenskog

21 mai 2017

SPG og Bakke AS har nylig kjøpt en tomt på Skårer Syd av Lørenskog Kommune. Tomten er på ca. 8 dekar, og den er ferdig regulert til boligformål.

Hadrian Eiendom har vært rådgiver i transaksjonen.

Det planlegges oppføring av ca.200 leiligheter, med salgsstart av de første 100 leilighetene, september 2017.

”SPG og Bakke AS har eksisterende boligprosjekter på Jessheim og Rykkinn,” uttaler daglig leder Knut Holte, ” og når tomten på Skårer Syd ble lagt ut for salg var det naturlig at vi inngikk et nytt samarbeid.”

Tomten ligger ca. 300 meter fra Triaden Kjøpesenter, med kort avstand til kollektive knutepunkter. Samtidig grenser tomten til Østmarka, med god tilgang til parkanlegg, skiløyper og turområder.

Prosjektet vil bli markedsført under navnet ”Berger Hage” ( bergerhage.no), og vil bestå av leiligheter fra 42 til 112 kvm BRA.