SPG og Bakkegruppen AS kjøper Franzefossbyen AS

3 mai 2018

SPG har sammen med Bakkegruppen AS kjøpt en spennende utviklingstomt i Bærum kommune.

Franzefoss-tomten ligger ca. 1,8 km nord for Sandvika sentrum og er på 125 mål. Det planlegges en omfattende destinasjonsutvikling med bolig og næringsfunksjoner, hvor det er muligheter for å oppføre et volum på 100-120.000 BRA.

”Bærum er en av Norges mest attraktive kommuner”, sier Managing Partner Knut Holte i SPG, ” og Bærum kommune vil ha et stort behov for ulike boligkonsepter i årene som kommer”. Med vår bakgrunn som utvikler innenfor helse/omsorgsektoren, ønsker vi å tilføre eiendommen nye eldreboligkonsepter, samtidig som området trenger nye barnehager og billigere boliger for unge/førstegangsetablerere”.

Prosjektet er vil være et samarbeid mellom SPG og Bakkegruppen AS, som også er samarbeidspartnere på flere andre boligprosjekter i østlandsområdet.

”SPG og Bakkegruppen AS har eksisterende boligprosjekter på Skårer, Jessheim, Fredrikstad og Rykkinn med totalt ca. 1.000 leiligheter under salg/oppføring,” uttaler konsernsjef Morthen Bakke i Bakkegruppen AS ” og det er derfor naturlig at vi inngår et nytt samarbeid på den spennende tomten på Franzefoss.

SPG, Bakkegruppen og Franzefossbyen AS vil i fellesskap arbeide med å få på plass en ny områdeplan, som forventes være ferdig behandlet våren 2020.