SPG kjøper tomt i Strömstad

11 des 2018

SPG har signerte en avtale med VGL Utveckling om kjøp av ferdigregulert tomt på totalt 12 900 kvm BRA.

Området ligger rett sør for Strömstad sentrum, ca 800 meter fra Strömstad stasjon. Prosjektet vil bestå av rundt 200 boliger som skal oppføres som både selveier og utleieboliger.

Detaljregulering er antatt vedtatt i begynnelsen av 2019 og byggestart er estimert til sommeren 2019, med ferdigstillelse i 2022.

”Strömstad er en av kommunene i Sverige som har hatt størst befolkningsvekst de siste ti årene, med en økning på 14,4% fra 2007 til 2017. Vi ser frem til å bidra til utviklingen i Strömstad gjennom å skape ytterligere 200 boliger i Strömstad sentrum”, sier Knut Holte i SPG.

”SPG har i løpet av 2017 og 2018 ferdigstilt ca 1700 boliger i Sverige og Norge. I den nåværende prosjektporteføljen skal det bygges mer enn 4000 boliger frem til 2025. Det kommer til å bli både selveier og utleieboliger, avhengig av det lokale markedet”, fortsetter Knut Holte.

Hamilton Advokatbyrå har vært rådgiver for SPG.