SPG kjøper utviklingstomt i Sverige

16 jan 2019

SPG har kjøpt en ferdig regulert tomt på ca. 7 mål i Tyresö sentrum. Tyresö ligger ved den svenske skjærgården, 15 km sørøst for Stockholm sentrum.

Det planlegges oppført ca. 175 selveierleiligheter på tomten, med et totalt volum på ca. 11.000 BRAs.

«Kjøpet av tomten i Tyresö er i tråd med vår langsiktige strategi for boligutvikling i Sverige, hvor vi ønsker å kjøpe attraktive tomter i randsonen av Stockholm» uttaler Managing Partner Knut Holte i SPG.