SPG solgte 284 boliger i 2018

10 jan 2019

Gjennom 2018 solgte SPG totalt 284 boliger, til en samlet verdi av 1,1 milliard kroner.

«Vår strategi om å bygge ulike boligkonsepter rettet mot eldre, førstegangsetablerere og familier i randsonen av Oslo og Stockholm har vært svært vellykket, og vi forventer å gjøre ytterligere tomtekjøp i første kvartal 2019» uttaler Managing Partner Knut Holte.

SPG har i dag en portefølje på over 4000 boliger under utvikling i Norge og Sverige, der de største prosjektene ligger i Bærum, Jessheim og Stockholm.