SPG kjøper utviklingstomt i Oslo

27 mai 2019

SPG har kjøpt en utviklingstomt på Østensjø, sørøst i Oslo. Tidligere drev den Norske Eterfabrikk eterproduksjon på området, frem til produksjonen ble flyttet i 2012. Tomten er på 13 835 kvm, og strekker seg fra Eterveien mot Bogerud og ned mot Østensjøvannet miljøpark. Det skal utvikles boliger på tomten, og de gamle fabrikklokalene skal transformeres og tilbys nærområdet og bydelen. Deler av prosjektet på Østensjø vil utvikles til boliger for aktive voksne mennesker.

 

«Tomten har fantastisk beliggenhet, med utsikt til Østensjøvannet» sier Managing Partner Knut Holte i SPG. «SPG og Pilot arkitekter vil i samråd med bydelen utvikle innovative og grønne boliger, som tilfører verdi til nærområdet og tar hensyn de sårbare, omkringliggende grøntområdene», avslutter han.