SPG kjøper stor utviklingstomt i Drammen

17 jun 2019

SPG har kjøpt en tomt på Tangen i Drammen, ca. 2,5 km fra Drammen sentrum. Tomten er på ca. 45 mål, med 800 meter sjøfront. Området skal reguleres fra industri til bolig- og næringsformål.

 

 

«Tangen er sammen med Nøsted definert som et fremtidig transformasjonsområde i kommuneplanen, og den aktuelle tomten har et stort potensial som boligområde.»  sier Managing Partner Knut Holte i SPG.

 

 

Selger er Berg Investment AS fra Drammen. I dag er eiendomsmassen på tomten ca. 13 000 kvm, hvor byggene er utleid til industrivirksomhet og kontor. Mens reguleringsarbeidet pågår vil eksisterende leieforhold og virksomheter fortsette som før.

 

 

«Drammensområdet har gjennomgått en stor utvikling det siste tiåret, og trenden ser ut til å fortsette fremover, med blant annet store utbyggingsprosjekter som er under planlegging. Tomten i Drammen blir derfor et spennende tilskudd i vår boligportefølje.» avslutter han.

 

 

Hadrian Eiendom har vært megler i transaksjonen, mens Advokatfirmaet Selmer og Advokatfirmaet Thommessen har vært juridisk rådgiver for henholdsvis kjøper og selger.