SPG kjøper utviklingseiendom i Oslo

18 nov 2019

SPG har kjøpt Hedmarksgata 13-15 på Vålerenga/Kampen i Oslo. Tomten er på 3 230 kvm. Eiendommen består i dag av et næringsbygg på 8 800 kvm med næringsarealer, hvor SATS er største leietaker. Tidligere i høst ble eiendommen omregulert fra industri til kombinert bebyggelse og anleggsformål – bolig/kontor/forretning og tjenesteyting. Reguleringen åpner for utvikling av ca. 7 000 BRAs bolig.

 

Selger av Hedmarksgata 13 – 15 er Daimyo Eiendom AS, og SPG Corporate Finance har vært megler i transaksjonen.

 

SPG planlegger å bygge 90 – 95 leiligheter på eiendommen. Boligene som skal tilbys i prosjektet vil utvikles og tilpasses flere potensielle kundegrupper – fra unge i etableringsfasen til aktive voksne mennesker. Prosjektet planlegges lagt ut for salg høsten 2020.