SPG skal utvikle nytt bokonsept sammen med Bærum kommune

9 jan 2020

SPG signerte i går kontrakten med Bærum kommune om kjøp av Vallerveien 146. Tomten skal i gang med detaljregulering, og det er tiltenkt minimum 65 boligenheter på området som er på ca. 6 mål.

 

Bærum kommune har lagt premissene for konseptet «Det gode nabolag» i samarbeid med Husbanken. Det første prosjektet som nå igangsettes innenfor dette konseptet er Vallerveien 146.  Det skal utvikles 16 omsorgsboliger, 12 leiligheter for førstegangsetablerere og tre familieleiligheter som øremerkes startlånsmottakere. Omsorgsboligene vil bli kjøpt tilbake av Bærum kommune. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet.

 

– Vi er svært fornøyde med å ha sikret oss nettopp denne tomten. Bærum kommune og Husbanken har utviklet et innovativt og spennende konsept som vi er helt sikre på at flere kommuner i Norge har behov for og bør ta lærdom av, sier Knut Holte i SPG.

 

SPG har en ambisjon om å utvikle moderne boliger for ulike grupper mennesker, på et område som legger til rette for fellesskap og sambruk – et bærekraftig prosjekt for både samfunn og miljø. Ved å legge til rette for gode sosiale møteplasser vil man også kunne motvirke ensomhet og inaktivitet.

 

– Dette prosjektet er et særdeles viktig prosjekt for Bærum kommune, og vi ser frem til å utvikle et innovativt konsept sammen med SPG som kan videreføres og brukes i flere kommende utviklingsprosjekter i Bærum uttaler Liv B. Hansteen, enhetsleder eiendom bolig i Bærum kommune.

 

Akershus Eiendom har vært rådgiver på vegne av Bærum kommune i salgsprosessen.