SPG bygger barnehage i Kungälv, Göteborg

3 jun 2020

SPG har inngått en avtale om kjøp av eiendom i Kungälv, nord for Göteborg sentrum. Eiendommen er avsatt for barnehageformål.

 

SPG skal bygge en barnehage på ca. 1000 kvm på eiendommen som er strategisk plassert i et nytt boligområde, hvor ca 300 nye boliger i form av rekkehus og eneboliger skal utvikles. Tomten er på ca. 6000 kvm, noe som gir god plass og utemiljø for barn. Barnehagen planlegges åpnet til skolestart i august 2021.