SPG kjøper attraktiv tomt på Gulskogen stasjon

3 jul 2020

SPG kjøper 16 mål stor tomt på Gulskogen stasjon i Drammen. Eiendommen er direkte tilknyttet nye Gulskogen stasjon, som skal bli den nye endeholdeplassen for Flytoget. Det forventes at den nye togstasjonen er ferdig utviklet i 2024.

 

På Gulskogen Stasjon har SPG ambisjoner om å utvikle ca. 400 boliger, med fokus på boliger for aktive eldre, førstegangsetablerere samt barnefamilier. Eiendommen har vært eid av familien Halmrast i over 70 år, og er i dag utleid til lager-/logistikkbruk.

 

«Vi har vært i dialog med ulike boligutviklere angående salg av tomten, men valgte å samarbeide med SPG på bakgrunn av deres kunnskap om Drammen samt erfaring og kompetanse med ulike boligkonsepter. Vi har også valgt å bli med som deleier i prosjektet» sier Rolf Erik Halmrast.

 

Advokatfirmaet Selmer har bistått kjøper og SANDS advokatfirma har bistått selger i transaksjonen.