SPG selger garasje til Green Park og inngår intensjonsavtale om videre samarbeid

21 des 2020

SPG har inngått en avtale med Green Park AB om salg av parkeringskjeller i Tyresö som består av 110 parkeringsplasser. Prosjektet starter byggingen våren 2021 og vil være ferdig sommeren 2022 når overleveringen finner sted.

 

Parkeringskjelleren oppføres i forbindelse med byggingen av 147 nye leiligheter i SPGs boligprosjekt. I forbindelse med avtalen har borettslaget signert en 25-årig leieavtale angående parkeringsplassene. SPG har cirka 2500 boliger under utvikling i Sverige, og har også signert en intensjonsavtale med Green Park for ytterligere 600 parkeringsplasser i våre prosjekter rundt Stockholm.

 

Green Park er veldig glad for denne første avtalen med SPG, og ser frem til flere avtaler sammen. Vi tror og håper at tjenestetilbudet vårt til borettslaget vil bli verdsatt, som i tillegg til digital garasjeadministrasjon, også tilbyr elbil-deling, ladestasjoner, levering, bilvask og mye mer. Bærekraft og langsiktig perspektiv er hjørnesteinene i vår virksomhet, sier Jesper Ericsson, partner i Green Group. Green Park, som er et heleid datterselskap av Green Group, forvalter for tiden omtrent 125 000 kvm garasjer i Stor-Stockholm og et stort antall kommersielle lokaler. Målet er å vokse videre i garasjesegmentet og fortsette å tilby våre kunder den nyeste teknologien og den beste servicen, legger Jesper Ericsson til.