SPG solgte boliger for 2,3 mrd i 2020.

18 jan 2021

Scandinavian Property Group (SPG) solgte 826  boliger med en totalverdi på 2,3 mrd i sine prosjekter i Norge og Sverige i løpet av 2020. Boligene er solgt som både selveier- og utleieboliger.

 

Som mange andre opplevde SPG også stans i salget i begge land fra mars til midten av april, før det etter hvert stabiliserte seg på et bra nivå. Med godt boligsalg i  begge land, ferdigstillese av flere av boligprosjektene og salg av tre utleieprosjekter i Sverige, ble 2020 et mye bedre år enn det man kunne forventet under nedstegningen i mars.

 

SPG har ved inngangen til 2021 en tomtebank på ca. 6000 boliger, og besitter store tomter i Drammen, Bærum, Oslo og Stockholm  som forventes ferdig regulert i løpet av inneværende år. Det blir derfor et sterkt fokus videre på å sikre gode resultater i disse prosessene gjennom god dialog og samarbeid med planmyndigheter. I tillegg ønsker vi å gjøre ytterligere tomtekjøp i tråd med våre strategiske satsningsområder gjennom året.