SPGs boligprosjekt i Tumba ute på høring

29 mar 2021

Scandinavian Property Groups (SPG) utviklingsprosjekt i Tumba, rett utenfor Stockholm, skal nå ut på høring. Forslaget som er utarbeidet vil omfatte omtrent 32 000 BTA med blandet bebyggelse, bestående av bolig, førskole og parkeringshus. Boligene blir oppført som både utleie- og selveierboliger.

 

I løpet av det siste året har SPG, sammen med Botkyrka kommune, fortsatt å jobbe med forslaget etter medvirkning for å ta hensyn til innspill fra både myndigheter og publikum. Det forventes at detaljplanen vedtas til sommeren, og målet er å starte byggingen av første trinn høsten 2021.