Politisk vedtak av masterplan som gir elvebyen Drammen en ny inngangsport

24 mar 2021

Etter mange år med nødvendig byutvikling i sentrum åpner elvebyen Drammen seg nå mot fjorden. Politikerne har nå sagt ja til boligbygging på det historiske industriområdet Drammen Slip & Verksted ved elvemunningen.

 

Kommunestyret vedtok tirsdag 23. mars ny masterplan, der 56 av 57 representanter sa ja til planene om å bygge 6-700 leiligheter på den 45 mål store tomta på det gamle skipsverftområdet, populært kalt Slippen.

 

Utbyggingsarbeidet er delt opp i fem faser. I første fase vil det blir bygd ca. 150 leiligheter, parkanlegg og en fjordpromenade som skal åpnes for allmennheten. Forventet byggestart vil være i 2023, hvor siste trinn planlegges ferdigstilt om 10 år. Total prosjektverdi vil være på ca. 3 milliarder kroner.

 

Elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling. Det har derfor vært viktig å bevare mye av historien, men også våge å fornye og gi Slippen en plass i fremtiden. På Slippen skal det bygges leiligheter på en måte som gjør det mulig både for Jørgen Seilmaker og skipsreder Salomon å skaffe seg en bolig. SPG vil være med å utvikle en by der alle kan bo, som gir elvebyen en ny, topp moderne inngangsport.