SPG har inngått en avtale med Nordika om kjøp av Gustavsberg Centrum i Värmdö kommune

2 mai 2021

SPG har inngått en avtale med Nordika om kjøp av Gustavsberg Centrum i Värmdö kommune. Senteret er i dag nesten fullt utleid til ulike leietakere der de to største er Coop og Systembolaget.

Eiendommen er i dag del av et større planområde under detaljregulering. Ambisjonen er å skape et mer levende og attraktivt sentrum ved å tilføre et stort antall boliger til området, samt skape muligheter for flere viktige samfunnsfunksjoner.