Scandinavian Property Group kjøper stor tomt på Nesodden

Scandinavian Property Group kjøper stor tomt på Nesodden

20 sep 2021

Scandinavian Property Group (SPG) har inngått et samarbeid med Sofienlund Stiftelsen vedrørende utviklingen av et større tomteområde beliggende på Fjellstrand i Nesodden kommune. Tomten på ca. 25 mål er ferdig detaljregulert for bolig og tjenesteyting

Stiftelsen Sofienlund er en humanitær, ideell organisasjon med formål å bidra aktivt for å bedre rehabiliteringstilbudet for kronisk syke, skadde og eldre i Norge. Stiftelsen har tidligere bidratt til realisering av CatoSenteret i Son, som i fagmiljøene er omtalt som et av Norges beste rehabiliteringssentre.

”På Fjellstrand skal det utvikles både boliger og et senter med tilbud om rehabilitering, og beboerrom for de som skal ha behandling og oppfølging. Det var svært viktig for stiftelsen å knytte til seg en partner med kompetanse og erfaring fra tidligere sammenliknbare prosjekter. SPG har vist at de har den nødvendige kompetansen og vi gleder oss til å komme i gang.” sier Pål Breen, styreleder i Sofienlund Stiftelsen.

For Nesodden kommune er det svært viktig med en bærekraftig nærings- og boligutvikling og miljøperspektivet er overgripende i alle deler av samfunns- og arealutviklingen i kommunen.

”Dette er et meget spennende tilskudd i vår portefølje av boliger og helse- og omsorgsbygg. SPG skal være en spydspiss innen bærekraftig eiendomsutvikling. Sosial bærekraft handler om hvordan vi som eiendomsutviklere utformer bygg og utearealer som gjør en forskjell for helse, trivsel og livskvalitet. Det er veldig inspirerende å se at vår lange erfaring innen denne sektoren blir lagt merke til og verdsatt av andre aktører. Det ligger en ramme rundt dette prosjektet som legger til rette for en sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling.” sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.