Scandinavian Property Group kjøper tre eiendommer med byggerett for førskole og signerer i forbindelse med dette tre 17-årige leieavtaler med Kunskapsförskolan

16 sep 2021

Scandinavian Property Group (SPG) har kjøpt tre eiendommer med byggerett for førskoler. I forbindelse med oppkjøpene er det inngått 17-årige leiekontrakter med Kunskapsförskolan på hver eiendom. Alle de tre eiendommene ligger i Småland og prosjektene forventes ferdigstilt mellom januar og august 2022.

 

  • Vi har tidligere gjennomført tre førskoler der Kunskapsförskolan er leietaker. Det er gledelig at samarbeidet utvikler seg og vår ambisjon er å fortsette å utvikle bærekraftig, sosial infrastruktur i form av førskoler i hele Sverige, sier Björn Alexanderson, ansvarlig for SPGs satsing på førskoler.

 

  • Førskolene åpner i august 2022. Vi er glade for å ha inngått ytterligere tre leiekontrakter med SPG, en langsiktig utvikler, som vi har et godt samarbeid med fra før, sier Per Uppman, administrerende direktør i Kunskapsförskolan.