Klarsignal for SPGs detaljplan i Tumba for 400 nye boliger og barnehage

11 feb 2022

 

Detaljplanen for et nytt boligområde i søndre Tumba, Botkyrka kommune, har nå vunnet frem. Her planlegger Scandinavian Property Group (SPG) å bygge 400 nye boliger samt barnehage og parkeringshus.

Detaljplanen ble vedtatt av kommunestyret 16. desember 2021 og fikk endelig rettskraft 7. februar 2022 da det ikke har kommet inn noen klager. I rundt 5 år har SPG sammen med Botkyrka kommune jobbet intensivt for å skape et nytt og attraktivt, naturnært boligområde. Målet er å starte byggingen av første trinn før sommeren.

«Vi er veldig fornøyde med at områdeplanen i Tumba endelig har fått rettskraft og at prosjektet nå nærmer seg byggestart. Dette gir oss muligheten til å skape en ny destinasjon og å oppføre attraktive boliger av høy kvalitet i Stockholm-regionen» sier Erik Körner, Director Investment & Asset Management i SP