Scandinavian Property Group (SPG) skal samarbeide med Hamar kommune om utviklingen av Ankerhagen på Hamar

23 mai 2022

SPG har inngått en avtale med Hamar kommune om kjøp av Ankerhagen. Tomten skal i gang med regulering, og det er tiltenkt minimum 200 boligenheter på området som er på over 19 mål.

 

Hamar kommune har lagt premissene for boligsammensetningen på Ankerhagen. Det skal utvikles 16 omsorgsboliger, ti leiligheter for førstegangsetablerere og fire familieleiligheter som øremerkes startlånsmottakere. Omsorgsboligene vil bli kjøpt tilbake av Hamar kommune. De resterende leilighetene i prosjektet vil bli solgt i det ordinære boligmarkedet. Prosjektet skal utvikles og realiseres i tråd med Hamar kommunes klimaplan samt en bearbeidet versjon av vinnerforslaget fra arkitektkonkurransen «Hamar Hills».

 

«Vi er svært stolte av å bli valgt som samarbeidspartner av Hamar kommune, i skarp konkurranse med noen av Norges fremste boligutviklere.» sier Knut Holte i SPG. «Tomten har en av de beste beliggenhetene i Hamar, med nærhet til sentrum og naturskjønne omgivelser.»

 

«Vi har en felles visjon som vi deler med Hamar kommune – å utvikle boliger med inkluderende felleskap for å motvirke ensomhet og inaktivitet, og legge til rette for gode sosiale møteplasser både ute og inne.»

 

«Vi er stolte av å ha to pågående prosjekter med norske kommuner, Bærum og Hamar, med fokus på utvikling av morgendagens boligkonsepter med miljø, sosial bærekraft og mangfold i sentrum.» avslutter han.

 

Nils Solbraa, Leder av prosjektavdelingen i Hamar Kommune, gleder seg også til realiseringen av prosjektet.

 

«Dette prosjektet er et særdeles viktig prosjekt for Hamar kommune» uttaler Nils Solbraa, «og vi ser frem til å samarbeide med SPG om videreutviklingen av denne flotte tomten».