Bakke inngår samarbeid med Scandinavian Property Group (SPG) om utvikling av Fjordbyen.

29 jun 2022

Bakke Leiligheter AS inngikk i 2021 avtale om kjøp av en større utviklingstomt i Gilhusbukta. Nå har boligutvikleren fått med seg Scandinavian Property Group (SPG) på laget.

 

Tomten er en del av Fjordbyen på Lierstranda. Fjordbyen er et av Norges største byutviklingsprosjekter, som på sikt får rundt 16 000 nye innbyggere og 16 000 arbeidsplasser. Her planlegges et urbant og bærekraftig by- og boligområde som knytter sammen land og sjø. Bellona har beskrevet endringen som et av Norges største miljøoppryddingsprosjekter.

 

«Bakke har tidligere samarbeidet med SPG i flere større utviklingsprosjekter og vi er glade for å kunne videreføre dette samarbeidet i Gilhusbukta. Når vi nå skal utvikle en attraktiv boligdestinasjon, med et levende nabolag og leiligheter med god bokvalitet, er det gledelig å få med en solid og kompetent partner i Bakke Bolig Fjordbyen AS.», sier Akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter, Thomas Wisbech

 

Eiendommen i Gilhusbukta er en del av en større områderegulering. På tomten er det planlagt ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring.

 

«SPG er svært fornøyde med å ha inngått dette strategiske samarbeidet med Bakke om utviklingen av Fjordbyen. Vi har stor tro på regionen, og arbeider med flere store utviklingsprosjekter i nabokommunen Drammen. Vi har sammen med Bakkegruppen ferdigstilt ca. 550 boliger de siste 18 månedene, og ser frem til et videre godt samarbeid», sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.