Scandinavian Property Group (SPG) kjøper ytterligere en eiendom på Kampen i Oslo

29 jun 2022

SPG kjøper eiendommen Østerdalsgata 1 på Kampen i Oslo. Eiendommen består av en bygningsmasse på ca. 11 000 BTA med stort utviklingspotensiale.

 

«Kampen er et utrolig spennende område med sterk identitet sentralt i Oslo. Vi ser et stort behov for boliger og næringsarealer i området. Vi eier allerede Hedmarksgata 13-15, som har godkjent rammetillatelse på 98 leiligheter, og med dette kjøpet vil vi tilby bydelen innovative konsepter innen kontor, trening og utadrettet virksomhet» Sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.

 

«Vi har stor tro på Kampen som destinasjon. Nye Jordal er allerede etablert og er selve kjernen av området, i tillegg tilfører NRK området over 2 000 nye arbeidsplasser når de flytter hovedkontoret til denne bydelen. SPG ønsker å skape en destinasjon på Kampen med attraktive boliger og et spennende bygulv.» Avslutter Holte

 

Selger av Eiendommen er Daimyo As. SPG Corporate Finance har vært megler i transaksjonen, mens Thomas Brager Carlsen og Advokatfirmaet Thommesen har vært juridisk rådgiver for henholdsvis selger og kjøper.

 

Scandinavian Property Group ble etablert i 2004, og er et eiendomsselskap med fokus på det skandinaviske eiendomsmarkedet. Organisasjonen består av 22 ansatte med kontor i både Oslo og Stockholm. Selskapet arbeider innenfor tre industrielle vertikaler i eiendomsmarkedet, helse/omsorgsbygg, boligutvikling og prosjektutvikling innenfor kontor og logistikk. SPG har i dag ca. 6 700 boliger under utvikling, samt en portefølje av næringsbygg på ca. 110.000 BTA.