SPG etablerer en ny industriell vertikal innenfor logistikk og industri eiendommer

16 jun 2022

Scandinavian Property Group (SPG) etablerer selskapet LogiDev, ett nytt industrielt selskap med fokus på kjøp og utvikling av logistikk og industri eiendommer i det svenske markedet.

I forbindelse med etableringen av LogiDev har SPG rekruttert Sigvard Svefors som CEO i selskapet. Sigvard kommer senest fra Barings hvor han hadde ansvaret for investeringer i det nordiske markedet.

Selskapet har per nå en kjøpskapasitet på ca. 3 milliarder kroner, og skal kjøpe både tomter for utvikling, samt eksisterende eiendommer med kontantstrøm.

 

”Det siste året har det dukket opp flere muligheter innenfor logistikk og industri, og vi har derfor valgt å etablere en ny industriell vertikal og samle alt innenfor dette segmentet i selskapet LogiDev. Det er utrolig spennende at vi i forbindelse med denne etableringen også rekrutterer en erfaren og kompetent person som Sigvard” sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.

 

”SPG har de siste årene ferdigstilt mer enn 3 000 boliger og et stort antall prosjekter innen både kontor og sosial infrastruktur. Per i dag har SPG en stor prosjektportefølje som nærmer seg 7 000 boliger under utvikling samt en portefølje på cirka 100 000 kvm BTA bestående av sosial infrastruktur og kontor” fortsetter Holte