LogiDev kjøper tomt for utvikling av lager og logistikk i Uppsala

7 jul 2022

 

LogiDev, SPGs industrielle vertikal inn mot lager og logistikk, kjøper en utviklingstomt for lager og logistikk i Uppsala. Eiendommen er detaljregulert og kan bebygges med ca. 70 000 kvm BTA. Selger er Urbanica. Området kommer til å markedsføres under navnet Uppsala Nord.

”Med dette kjøpet etablerer vi oss i et marked der etterspørselen etter lager og logistikk er stor. Detaljplanen tillater en generøs takhøyde og gir gode forutsetninger til å utvikle eiendommen.” Sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.

At Logidev har valgt å etablere seg i Uppsala Nord, gjennom kjøpet av en stor tomt, innebærer en god start for området, og et bevis på at vi har lykkes i vårt arbeide med å utvikle et virksomhetsområde som er attraktivt i markedet.” Sier Vahik Abrami, VD i Urbanica.

Bluetop Advice og Lindahl har vært selgers rådgivere. Schjødt har vært kjøpers rådgiver.