SPG inngår nytt strategisk samarbeid på Gulskogen i Drammen

7 nov 2022

– Vår eiendom er innlemmet i den pågående områdeplanen på Gulskogen, og Drammen kommune ønsker boligutvikling på vår eiendom. Som drammensere og lokale eiendomsutviklere var det nødvendig for oss å finne en partner, som kunne hjelpe oss å utvikle eiendommen i tråd med den utvikling kommunen ønsker, og se på en langsiktig utvikling av eiendommen, sier Jon Einar Melbye på vegne av Drammen Logistikk Invest AS.

– I og med at vårt hovedfokus er rettet mot næringseiendom, og det er derfor naturlig for oss å inngå et samarbeid med SPG, som allerede har to pågående boligprosjekter under utvikling i Drammen, legger Melbye til.

SPG har to pågående boligprosjekter pågående i Drammen, ca. 650 leiligheter på det gamle verftet til Drammen Slip & Verksted, samt et utviklingsprosjekt sammen med familien Halmrast på rundt 400-450 leiligheter midt på Gulskogen stasjon.

– Vi registrerer at det er en levende debatt om vekst og boligutvikling i Drammen. Det synes vi er flott, og det er en av grunnene til at vi i SPG har definert Drammen som en by vi prioriterer, sier utviklingsdirektør Kim Alexander Larsen hos SPG.

– Vi er blitt godt mottatt og vil gjerne være med på å utvikle byen vi etter hvert er blitt godt kjent med videre. Vi ønsker å være i byen lenge, og Otra-bygget er en del av vår langsiktige plan, sier Larsen.

ANNONSE

– Med vårt nye kjøp på Gulskogen har vi nå en tomtebank i Drammen på ca. 1 600 leiligheter, fortsetter han.

Union Norsk Næringsmegling har vært rådgiver i transaksjonen, mens Selmer og Wiersholm har vært juridiske rådgiver for henholdsvis kjøper og selger.