Rekordrask detaljregulering av Ankerhagen på Hamar

22 jun 2023

Scandinavian Property Group (SPG) kjøpte i mai-22 den uregulerte tomten på 19 mål av Hamar Kommune. Kun ca. ett år etter oppstart av reguleringsprosessen, ble planen endelig godkjent av kommunestyret i Hamar Kommune. Det planlegges å bygge ca. 240 leiligheter/rekkehus på tomten, med salgsstart første kvartal 2024.

 

«Vi har hatt en god prosess med Hamar Kommune, og medvirkning og konstruktive innspill fra naboer, har ytterligere forbedret planforslaget som ble endelig vedtatt inneværende uke «sier Knut Holte, Managing Partner i SPG.

 

På Ankerhagen samarbeider Scandinavian Property Group med Hamar kommune og Husbanken om å utvikle et godt og mangfoldig nabolag. Her skal man utvikle boliger for mennesker i ulike livssituasjoner, alt fra studenter og førstegangsetablerere, via barnefamilier, til godt voksne. Vi bygger omsorgsboliger tilrettelagt for personer med fysisk nedsettelse, familieboliger for økonomisk vanskeligstilte familier med startlån fra Husbanken og aldersvennlige boliger.

 

«Ankerhagen blir et foregangsprosjekt for godt naboskap, felleskap og sosial bærekraft, sier Knut Holte, og her skal det bygges gode hjem for mennesker i alle livets faser.

 

Ankerhagen prosjektet har mange likhetstrekk med «Vallergrenda» i Bærum Kommune, som SPG utvikler i samarbeid med Bærum Kommune og Husbanken.

 

Arkitekt: White Arkitekter