Ferdigstilte prosjekt

Rykkinntoppen – Bærum

Omsorgsportefølje – Norge

Nykvarns Vårdcentral

Aleris-Hamlet – København

Innovasjon

Ved å tenke nytt kan vi skape spennende investeringsmuligheter, noe som er en forutsetning for å kunne levere høyere avkastning enn gjennomsnittet.