Ferdigstilte prosjekt

Omsorgsportefølje Norge

Rykkinntoppen

Aleris-Hamlet

Nykvarns Vårdcentral

Innovasjon

Ved å tenke nytt kan vi skape spennende investeringsmuligheter, noe som er en forutsetning for å kunne levere høyere avkastning enn gjennomsnittet.