Vi ser fremover

SPG utvikler mer enn bare boliger – vårt mål er å skape nye og attraktive destinasjoner!

Vi er en eiendomsutvikler som skal tilby markedet innovative og grønne boligløsninger, for ulike aldersgrupper og livssituasjoner. Fra førstegangsetablerere med fokus på kostnadseffektive arealer, til eldre som ønsker å skreddersy boligen for en aktiv alderdom.

 

SPG bruker mye ressurser på å finne de riktige tomtene for fremtiden, steder med unike kvaliteter. Det kan være nærhet til sjøen eller marka, et historisk industriområde eller et sentrumskvartal. Gjennom å ivareta det unike, skaper vi en identitet rundt våre prosjekter. Resultatet blir attraktive boliger – et sted hvor folk ønsker å bo.

Rykkinntoppen er et seniorboligprosjekt i Bærum, som vi skal utvikle i tett samarbeid med Unicare Fram Rehabiliteringssenter. Beboerne på Rykkinntoppen vil få tilgang til et utvidet tjenestetilbud som medfører at man kan planlegge for en trygg alderdom.

 

Aldersgruppen 60+ står for over 60 % av konsumveksten i Vest-Europa i dag. Denne aldersgruppen ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, samtidig som de vil ha tilgang til helse- og omsorgstjenester. SPG vil lansere ytterligere prosjekter for dette segmentet i nærmeste fremtid.

Lojalitet

Tillit fra investorer, kunder og samarbeidspartnere er avgjørende for langsiktig verdiskaping og bygger på lojalitet og åpenhet overfor alle berørte parter.