Klarsignal for SPGs detaljplan i Tumba med 400 nye boliger og barnehage.

Detaljplanen for et nytt boligområde sør i Tumba, Botkyrka kommune, har nå blitt rettskraftig (har vunnet laga kraft). Her planlegger Scandinavian Property Group (SPG) å oppføre ca. 400 nye boliger samt en barnehage og parkeringshus.

Detaljplanen ble vedtatt i kommunen den 16. desember, og ble rettskraftig 7. februar 2022. I omtrent fem års tid har SPG sammen med Botkyrka kommune intensivt arbeidet frem et forslag om å skape et nytt og attraktivt naturnært boligområde.Målsetningen er å starte byggingen av første trinn innen sommeren.

Vi er utrolig fornøyde med å få vår detaljplan i Tumba rettskraftig, og at prosjektet nå nærmer seg en byggestart. Dette gir oss muligheten til å skape en ny destinasjon, samt å oppføre attraktive boliger av høy kvalitet i Stockholmsregionen.” sier Erik Körner, Director Investment & Asset Management i SPG.