I stadig utvikling

Langsiktighet ligger alltid til grunn for beslutningene våre, vi er nemlig overbevist om at det er en god måte å drive virksomhet på.

SPG er en langsiktig eiendomsutvikler med et stort nettverk og sterke relasjoner til våre samarbeidspartnere. Vi har alltid det mål for øyet å oppnå et best mulig sluttprodukt og samtidig skape avkastning for investorene.

Like viktig som det er for oss å skape fokus, delaktighet og felles mål internt, er det å bygge og utvikle relasjonene til investorer, banker og andre samarbeidspartnere. Det handler om å skape tillit. Med få og nøye utvalgte partnere får vi bedre muligheter til å bli kjent og forstå hverandre. Det er en stor fordel når man vil levere den beste avkastningen til investorene. Derfor arbeider vi alltid ut fra det vi kaller en «best in class»-mentalitet, der målsettingen er å være en av de mest fremgangsrike aktørene på det skandinaviske eiendomsmarkedet.

Erfaring har lært oss hvor komplekst samspillet er mellom eiendommer og menneskene som har sitt virke i og rundt dem. Selskaper som investerer i, utvikler og håndterer eiendommer, har derfor et stort sosialt ansvar og en nøkkelrolle i den lokale utviklingen.

Lojalitet

Tillit fra investorer, kunder og samarbeidspartnere er avgjørende for langsiktig verdiskaping og bygger på lojalitet og åpenhet overfor alle berørte parter.