Ankerhagen – Hamar

Ankerhagen - Hamar

Ankerhagen er et sosialt boligprosjekt hvor det er fokus på å skape et godt bomiljø og skape en tilhørighet og et sosialt fellesskap. I dette prosjektet samarbeider vi med Hamar kommune og Husbanken om å utvikle Hamars hyggeligste nabolag – et mangfoldig bomiljø hvor mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner integreres i et nabolag, som et virkemiddel mot blant annet ensomhet.

På Ankerhagen utvikler vi ulike boligtyper tilpasset alle livsfaser. Alt fra førstegangskjøpere til seniorboliger, omsorgsboliger, boliger for økonomisk vanskeligstilte, småhusbebyggelse tilpasset barnefamilier og gode boliger for en aktiv livsstil.

 

SPG kjøpte Ankerhagen fra Hamar kommune våren 2022. Tomten er under detaljregulering og ble førstegangsbehandlet vinteren 2023.

 

Les mer om prosjektet her: https://ankerhagen-hamar.no

Antall boliger

ca. 250

Salgsstart

2024

Arkitekt

White Arkitekter

Kontaktperson

Line Graff Nesse

line.graff.nesse@spg.no