Bäverbäcken Norra – Tyresö

Bäverbäcken Norra - Tyresö

I tilknytning til Tyresö Centrum og i direkte tilknytning til Tyresö Golfbane utvikler SPG ca 300 boliger på 1 – 4 rok fordelt på 8 bygningskropper. Detaljplanen vedtas og håpet er å sette spaden i jorda innen utgangen av 2023. Prosjektet er en del av et større utbyggingsområde hvor det skal bygges ca 500 boliger og hotell.

Type Bolig

Varierte boligformer

Antall Boliger

300

Ferdigstillelse

2025

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se