Eterfabrikken – Oslo

Eterfabrikken - Oslo

På Østensjø, sørøst i Oslo skal den gamle Eterfabrikken få nytt liv. Tomten er på 12 mål, og strekker seg fra Eterveien mot Bogerud, og ned mot Østensjøvannet miljøpark.

Det skal utvikles boliger på tomten, og de gamle fabrikklokalene skal transformeres og tilbys nærområdet og bydelen.

Les mer om prosjektet
Type boliger

Selveier

Antall boliger

ca. 100

Arkitekt

White Arkitekter

Kontaktperson

Line Graff Nesse

line.graff.nesse@spg.no