Franzefoss – Bærum

Franzefoss - Bærum

SPG kjøpte eiendommen i mai 2018 av Franzefossbyen AS, som eies av familien Markussen. «Kalkbyen» blir en ny bydel i transformasjonen av Sandvika, med kort avstand og nærhet til alle viktige funksjoner. Utviklingen av området vil gi en ny bydel med barnehager, flerbrukshall, kafeer, matbutikk og andre funksjoner som bidrar til det gode bomiljøet. Med god variasjon av boliger for førstegangsetablerere, barnefamilier og aktive voksne. Det legges vekt på gode møteplasser mellom husene, og etablering av torg med tilknytning til Sandvikselva.

Områdeplanen ble førstegangsbehandlet 11. mai 2023 og ligger nå ute på høring.

Type eiendom

Bolig

Antal boliger

1200-1400

Ferdigstillelse

2030

Arkitekt

TAG Arkitekter

Kontaktperson

Frida Hjelde

+47 938 98 465

frida.hjelde@spg.no