Gilhusbukta – Fjordbyen

Gilhusbukta - Fjordbyen

I juni 2022 inngikk SPG et samarbeid med Bakke om utvikling av en større utviklingstomt i Fjordbyen på Lierstranda. Fjordbyen er et av Norges største byutviklingsprosjekter, som på sikt får rundt 16 000 nye innbyggere og 16 000 arbeidsplasser. Her planlegges et urbant og bærekraftig by- og boligområde som knytter sammen land og sjø. Bellona har beskrevet endringen som et av Norges største miljøoppryddingsprosjekter.

Type

Bolig og næring

Antall leiligheter

250

Kontaktperson

Frida Hjelde

+47 938 98 465

frida.hjelde@spg.no