Gulskogen – Drammen

Gulskogen - Drammen

På Gulskogen i Drammen, like ved Gulskogen stasjon skal SPG utvikle en fremtidsrettet boligdestinasjon med fokus på aktive eldre, førstegangsetablerere samt barnefamilier. Gulskogen skal bli et nabolag som er tilpasset og tilgjengelig for alle, uavhengig av livssituasjon, økonomi og kjøpekraft.

Eiendommen har et samlet areal på 16 000m2 og har vært eid av familien Halmrast i over 70 år. I dag er eiendommen utleid til lager-/logistikkbruk. Forventet salgsstart er i 2025.

Type Boliger

Selveier

Antall Boliger

410

Arkitekt

Halvorsen & Reine

Kontaktperson

Kim Alexander Larsen

kim.alexander.larsen@spg.no