Gustavsberg Centrum – Värmdö

Gustavsberg Centrum - Värmdö

Gustavsberg Centrum ble kjøpt opp i 2021 og består i dag av cirka 6 600 kvadratmeter næringslokaler. Eiendommen er i dag del av et større planområde der detaljeregulering pågår. Ambisjonen er å skape et mer levende og attraktivt sentrum gjennom å tilføre et stort antall boliger til området samt skape muligheter for flere viktige samfunnsfunksjoner. Målet er at eksisterende leietakere skal fortsette å kunne drive sin virksomhet både under og etter utviklingen av Gustavsberg Centrum.

Type boliger

Varierte boligformer

Antall boliger

Ca. 300 bostäder

Ferdigstillelse

2025

Kontaktperson

Björn Alexandersson

bjorn.alexanderson@spg.se