Omsorgsportefølje – Norge

Omsorgsportefølje - Norge

Portefølje av omsorgseiendommer og barnehager i Norge. Porteføljen ble solgt til Infranode i 2018.

Type

Omsorgsboliger og barnehager

Størrelse

ca. 50 000 kvm