Orminge

Orminge, Nacka

I Orminge, Nacka kommune, har SPG startet detaljreguleringen av 250 boliger. Prosjektet er  ca. 16 000 BRAs og boligene er planlagt oppført som fem punkthus med underjordisk garasje. Planen forventes vedtatt i løpet av 2021, med påfølgende byggestart i 2022.

Type boliger

Selveier

Antall boliger

250

Ferdigstillelse

2024

Arkitekt

Vida Arkitektkontor

Kontaktperson

Ida Sylvan

ida.sylvan@spg.se