Orminge – Nacka

Orminge - Nacka

I Orminge, Nacka kommune, har SPG startet detaljreguleringen av 250 boliger. Prosjektet er  ca. 16 000 BRAs og boligene er planlagt oppført som fem punkthus med underjordisk garasje.

Type boliger

Selveier

Antall boliger

250

Ferdigstillelse

2024

Arkitekt

Vida Arkitektkontor

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se