Østerdalsgata – Oslo

Østerdalsgata - Oslo

I juni 2022 kjøpte SPG eiendommen Østerdalsgata 1 på Kampen i Oslo. Eiendommen består av en bygningsmasse på ca. 11 000 BTA med stort utviklingspotensial. Kampen er et utrolig spennende område med sterk identitet sentralt i Oslo. Eiendommen har lang historie som en viktig arbeidsplass, og dette er noe SPG ønsker å videreføre. De eksisterende bygningene skal tas vare på og suppleres med et nybygg ut mot Strømsveien. Det etableres moderne og attraktive kontorlokaler med gode fellesfasiliteter – samtidig som det historiske preget i eiendommen bevares. Målet er å utvikle eiendommen med nytt liv for bydelen, lokalt næringsliv, flere arbeidsplasser, samt skape et levende gatemiljø ved å legge utadrettet virksomhet på gateplan. Konseptet er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter og har høye miljøambisjoner

Type

Kontor

Størrelse

16 200m2

Kontaktperson

Cecilie Rasmussen

cecilie.rasmussen@spg.no